rodzina@diecezja.radom.pl  48 451 236 014
https://diecezja.radom.pl/
https://radioplus.com.pl/
http://www.radom.gosc.pl/
wydział katechetyczny
Fundacja "Kochać Lepiej"
https://kodr.pl/
https://psnnpr.com/
https://fundacjamalychstopek.pl/
http://www.spr.radom.opoka.org.pl/